• Galego
  • Español
  • English

Renovación Consello Escolar

Durante o mes de novembro, levarase a cabo a renovación parcial do Consello Escolar. Este ano corresponde renovar a dous representantes dos pais e nais, dous representantes do profesorado e un representante do alumnado.

ENLACE Á INFORMACIÓN SOBRE O PROCEDEMENTO ELECTORAL e CALENDARIO

A información sobre o proceso electoral poderán atopala no taboleiro de anuncios do colexio, nesta páxina web e no Portal de Comunicacións.