• Galego
  • Español
  • English

Consello Escolar

PRESIDENTE CONSELLO ESCOLAR
D. Fernando Ampudia Alonso


REPRESENTANTES DA TITULARIDADE
Ir. Rafael Gómez Ruiz
D. Alfredo Veiga Fernández
Dna. María Bobillo Añel


REPRESENTANTES PROFESORADO
Dna Divina Dacal Blanco
D. José Carlos Domínguez Alonso.
Dña. Esther García Sanz
Dña. Lourdes Parente Andrés


REPRESENTANTES PAIS/NAIS DE ALUMNOS
Dna. Mayte Fernández Rodríguez
D. Manuel Eirín Feijóo
Dña. María Luisa Rubio Quintillán
Dña. Montserrat Fernández Montenegro


REPRESENTANTES DO ALUMNADO
D. Rodrigo Piña Rodríguez
D. Miguel Rubio De Santiago


REPRESENTANTE DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS
Dña. Sonia Varela Salgado
REPRESENTANTE DO PERSOAL COMPLEMENTARIO TITULADO DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS
Dña. Beatriz Durán Ferreiro