• Galego
  • Español
  • English

Consello Escolar

PRESIDENTE CONSELLO ESCOLAR
D. Fernando Ampudia Alonso
REPRESENTANTES DA TITULARIDADE
Ir. Ángel Cuevas Pérez
Ir. Rafael Gómez Ruiz
D. Alfredo Veiga Fernández
REPRESENTANTES PROFESORADO
Dna Divina Dacal Blanco
D. José Carlos Domínguez Alonso.
Dña. Esther García Sanz
Dña. Lourdes Parente Andrés
REPRESENTANTES PAIS/NAIS DE ALUMNOS
D. Eloy Sánchez Hernández
D. Manuel Eirín Feijóo
Dña. María Luisa Rubio Quintillán
Dña. Montserrat Fernández Montenegro.
REPRESENTANTES DO ALUMNADO
Dña. Paula Gómez Lois
REPRESENTANTE DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS
Dña. Sonia Varela Salgado
REPRESENTANTE DO PERSOAL COMPLEMENTARIO TITULADO DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS
Dña. Beatriz Durán Ferreiro