• Galego
  • Español
  • English

Tablón de Anuncios On line

ORDE do 16 de maio de 2017 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con
fondos públicos para o curso escolar 2017/18.

As solicitudes deberán presentarse na secretaría do colexio, utilizando o formulario normalizado dispoñible no ANEXO I desta orde ou na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.
O prazo para presentar as solicitudes remata o día 23 de xuño.

Enlace á Orde