• Galego
  • Español
  • English

Consello Escolar

PRESIDENTE CONSELLO ESCOLAR
D. Fernando Ampudia Alonso
REPRESENTANTES DA TITULARIDADE
Ir. Ángel Cuevas Pérez
Ir. Rafael Gómez Ruiz
D. Alfredo Veiga Fernández
REPRESENTANTES PROFESORADO
D. Antonio Blanco Rodríguez
Dña. Mª Pilar Fernández Blanco
Dña. Esther García Sanz
Dña. Lourdes Parente Andrés
REPRESENTANTES PAIS/NAIS DE ALUMNOS
D. Eloy Sánchez Hernández
D. Manuel Eirín Feijóo
Dña. María Luisa Rubio Quintillán
Dña. Rosa Souto Janeiro
REPRESENTANTES DO ALUMNADO
D. Iago Leal López
Dña. Bárbara Pereira Garrido
REPRESENTANTE DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS
Dña. Sonia Varela Salgado
REPRESENTANTE DO PERSOAL COMPLEMENTARIO TITULADO DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS
Dña. Beatriz Durán Ferreiro